(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, municipiul Săcele, jud. Brașov

UAT Municipiul Săcele implementează în perioada 01.03.2021 – 30.11.2023 proiectul Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, municipiul Săcele, jud. Brașov, cod SMIS 153803, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții: 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Bugetul total al proiectului este de 2.906.276,23 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate conform contractului de finanțare, este de 1.092.302,77 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului copiilor din teritoriul SDL și în special a celor proveniți din Zona Urbană Marginalizată Gârcini la servicii de educație preșcolară de calitate.  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Reabilitarea clădirii Grădiniței cu Program Normal nr. 4 Săcele, Str. George Moroianu nr. 293, cu o suprafață construită desfășurată de 910 mp;
  • Creșterea calității serviciilor de educație pentru un număr de 48 de copii de vârstă preșcolară din teritoriul SDL.

Pentru atingerea acestor obiective, se vor realiza următoarele lucrări: anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare, înlocuirea glafurilor din plăci ceramice, înlocuirea sistemului de scurgere și colectare a apelor pluviale de pe învelitoarea clădirii (realizarea unui sistem de hidroizolații și de dren la fundații), refacerea trotuarului, refacerea învelitorii, termoizolarea podului, igienizarea podurilor, refacerea finisajelor deteriorate de la nivelul fațadelor și soclului, montarea unei scări exterioare, execuția de reparații și zugrăveli în interiorul clădirii, montarea unei platforme înclinate la nivelul scării interioare, recompartimentarea grupurilor sanitare, reabilitarea instalațiilor sanitare, reabilitarea sistemului de încălzire inclusiv prin montajul unei noi centrale termice, eficientizarea instalației electrice prin utilizarea de corpuri de iluminat LED, revizuirea soluției de incendiu prin realizarea unui sistem de iluminat de siguranță și a unui sistem de detecție și alarmare la incendiu, execuția unei instalații electrice paratrăsnet. mai multe detalii FISA DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SACELE

print