(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE ADMINISTRATOR AL S.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Săcele și expertul său în recrutare Pluri Consultants România anunţă continuarea procedurii de recrutare și selecție, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului de membru C.A. al  S.C.SERVICII SĂCELENE S.R.L.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Document atașat

Scrisoare de așteptări 

Formulare:

  • Cerere de înscriere – Document atașat;
  • Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosarul de candidatură – Document atașat;
  • Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor furnizate în dosarul de candidatură – Document atașat;
  • Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal – Document atașat;
  • Declarația de interese –  Document atașat;

print