(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Propunere acordare titlu de cetățean de onoare prof. univ. dr. Gheorghe Munteanu

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, începând cu data de 05.10.2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

  1. Expunerea de motive. Descarcă
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof.univ. dr. Gheorghe MUNTEANU. Descarcă
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotărîre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. univ.dr. Gheorghe MUNTEANU. Descarcă

Până la data de 19.10.2020, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă de relatia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este D-na Acăroaie Elena.

print