(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. POCU/390/5/1/123284 din 13.09.2018, proiectul Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284 cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 5 – Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului pentru “Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20 000. locuitori”- Etapa a III-a a Mecanismului DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) Citește mai mult…

print