(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Servicii Săcelene

Servicii Săcelene S.R.L., a fost înființată prin reorganizarea R.A.G.C.P.S.-Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat unic, Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, conform HCL nr. 64/21.01.2016.

Conducerea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L., are la bază viziunea managerială asupra pespectivelor de evoluţie ale societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și retehnologizare iniţiate de societate și de Asociatul unic – Municipiul Săcele prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, în ultimii ani, având la bază premisa că numai printr-un bun management vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetăţenii Municipiului Sacele și nu în ultimul rând, condiţii de muncă decente pentru angajaţii societății.
Conducerea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L.,intenţionează ca pe durata mandatului pentru care s-a încheiat contract de administrare, societatea să fie tratată de către toţi partenerii ei din mediul economic și social ca o organizaţie profesionistă, competitivă și aliniată, din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerinţele și standardelor de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, atat activitatea principala a soc. com Servicii Săcelene S.R.L., si anume prestarea de servicii de transport public de călători pentru populaţie, cat si activitatea secundara de prestari servicii intretinere si gospodarire comunala vor trebui dezvoltate, modernizate si eficientizate prin atragere de fonduri si resurse dar si printr-o mai buna organizare si coordonare. Astfel obiectivele strategice ale Servicii Săcelene S.R.L., vor fi dezvoltarea activitatilor, atragerea de noi resurse financiare și fonduri direcţionate către modernizarea regiei si atingerea unor standarde ridicate de calitate pentru serviciile prestate, avand in vedere respectarea normelor europene de calitate, mediu şi securitatea muncii.

Conducerea soc. com. Servicii Săcelene S.R.L., împreuna cu Asociatul unic Municipiul Săcele, prin Consiliul Local al Municipiului Săcele vor aduce soluţii concrete de gestionare a fondurilor în vederea creerii de posibilităţi de a menţine parcul auto la standardele de siguranţă și calitate impuse de legislaţia românească și a Uniunii Europene, printr-un program bine definit de achiziţii, ţinând cont de posibilitatea dezvoltarii transportului public de călători si legăturilor de transport.

REGULAMENT privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public local de persoane în Municipiul Săcele.

print