(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 10 august - 4.55  |  

Rezultate selectare dosare de înscriere

Rezultate  selectare  dosare  de  înscriere pentru concursul/examenul organizat în data de 06.07.2015 în vederea ocupării functiei contractuale de execuție vacantă de Consilier Juridic, gradul II la Compartimentul Relatii Asociații Proprietari” din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În urma verificării dosarului de înscriere depus în termenul legal, comisia de concurs constituita in baza dispozitiei nr.1188/10.06.2015  anunţă  obţinerea următorului  rezultat:

1. Nume şi prenume candidat: Petrescu Elena Teodora;

2. Rezultat selecţie admis / respins: ADMIS

Comisia de concurs/examen

 1.PreȘedinte – c.j. Elena DAN –consilier juridic Biroul Contencios Administrativ;

2.Membru – c.j.Magdalena MARIN Compartiment Resurse Umane;

3.Membru— insp. Mihaela SERBANESCU, inspector la S.P.L.A.S.C.A.S.;

4.  Secretar comisie concurs, Ref. Monica POSEDARU;

 Extras din Procesul verbal cu ocazia selectării dosarelor de înscriere:

 PROCES VERBAL

Încheiat azi   29.06. 2015 ora  15.00, cu ocazia selectarii dosarelor de inscriere,  in vederea  desfasurarii  concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de Consilier Juridic, gradul II la Compartimentul Relatii Asociatii Proprietari” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele.

În conformitate cu prevederile art.30 din Codul Muncii, art. 20 din HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificat prin art. 17 din HG nr.1027/2014

Comisia de concurs/examen a procedat la selectia dosarelor de inscriere pentru a verifica indeplinirea conditiilor de participare la examenul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta Consilier Juridic, gradul II la Compartimentul Relatii Asociatii Proprietari”  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele organizat in perioada  06.07.201-08.07.2015.

In urma analizarii dosarului depus, comisia de concurs a constatat :

  1. Conditiile generale de participare, potrivit art. 3 din HG 286/2011 modificata si completat prin HG 1027/2014

 sunt indeplinite;

  1. Conditiile specifice de participare:
  2. a) Studii superioare de lunga juridica, absolvite cu diploma de licenta:

– Petrescu Elena Teodora  poseda Diploma de Licență;

b)Vechime în specialitatea 5 ani;

 – Petrescu Elena Teodora   potrivit înscrisurilor depuse are o vechime în profesia de peste 5 ani, exercitând funcția de consilier juridic din anul 2001

sunt indeplinite, astfel încât ADMITE  participarea la concurs/examen a doamnei Petrescu Elena Teodora.

 Comisia de concurs/examen

 1.Presedinte – c.j. Elena DAN –consilier juridic Biroul Contencios Administrativ;

 2.Membru – c.j.Magdalena MARIN Compartiment Resurse Umane;

 3.Membru— insp. Mihaela SERBANESCU, inspector la SP.L.A.S.C.A.S.;

 4.Secretar comisie concurs, Ref. Monica POSEDARU;

                                                       

 

 

 

 

Afișat la sediul Autorității  în data de 29 iunie 2015, ora 15:00;

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close