(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Rezultate selectare dosare de înscriere

În baza borderourilor de notare a lucrărilor scrise şi a interviului pentru concursul organizat in perioada 29.04.2015-04.05.2015 în vederea ocupării funcţiei contractuale de executie vacante, de Administrator treapta profesionala II  la Centru de zi pentru copii aflati  in situatii de risc din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comisia de concurs constituita in baza dispozitiei nr.730/15.04.2015, anunţă obţinerea următoarelor rezultate finale:

1Numele şi Prenumele – Ciociu Ovidiu;

 Rezultat selecţie admis/respins  – ADMIS;

2. ARSENIE FLORIN

Rezultat selecţie admis/respin – RESPINS

Motivare – neprezentat

 Afişat la sediul autorităţii în data de  29.04.2015 ora 15:00

print