(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Rezultate finale concurs ocupare funcție publică de execuție

În  baza borderourilor de notare a lucrărilor scrise şi a interviului pentru concursul organizat în perioada 02.09.2015-04.09.2015 în vederea ocupării funcţiilor publice de executie vacante de consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comisia de concurs constituită în baza dispoziției nr.1606/10.08.2015, modificată prin dispozițiile nr.1695/27.08.2015 și nr.1761/01.09.2015, anunţă obţinerea următoarelor rezultate finale:

1. Numele și Prenumele: Găman Alin Alexandru

Punctaj proba scrisă: 85

Punctaj interviu: 96

Punctaj final: 181

ADMIS

2. Numele și Prenumele: Șoana Rareș Nicolae

Punctaj proba scrisă: 80

Punctaj interviu: 96

Punctaj final: 176

ADMIS

print