(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

RESPECTAREA CODULUI DE BUNE PRACTICI AGRICOLE

Către,

proprietarii/administratorii terenurilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Săcele

Toți proprietarii/administratorii terenurilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Săcele, sunt rugați să respecte perioadele de interdicție prevăzute în codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Precizăm că perioada de interdicție este între 01 noiembrie și 15 martie.

Cei implicați în aceste acțiuni, la nivel de UAT, trebuie să stabilească grafice/programe pentru fertilizările cu îngrășăminte organice, astfel încât să fie evitat orice disconfort, atât asupra sănătății umane, cât și asupra factorilor de mediu.

Acestea vor fi comunicate Comisariatului județean Brașov al Gărzii  Naționale de Mediu, în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Șef Serviciu Fond Funciar, Registrul agricol, Cadastru

            Dr. Ing. Brânzea Ovidiu

print