(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Regulament privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 12.01.2018, pe site-ul Municipiului Sacele si la avizierul Primariei municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Proiect de hotarare pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015
  2. Raportul de specialitate la Proiect de hotarare pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.08.2015
  3. Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local.
  4. Regulament privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Mun. Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural;
  5. Regulament privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Mun. Sacele a proiectelor sportive.

Pana la data de 22.01.2018, cei interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro Persoana resposabila pentru relatia cu societatea civila este d-na CJ Necula Geta.

print