(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Raport anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă

Raportul anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între Municipiul Săcele și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Săcele pe anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea finanțatoare Unitatea administrativ teritorială Municipiul Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail : primaria@municipiulsacele.ro

Pentru programul anual 2015 pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Săcele a proiectelor de interes local în domeniile: Cultural, Educație civică, Sociale, Protecția mediului, Sportive, pentru cultele religioase, a fost alocată suma de 263.00 mii lei.

Din totalul proiectelor în număr de 17 depuse la Primăria Municipiului Săcele, în urma procesului de evaluare au fost selectate pentru finanțare 12 proiecte. După semnarea contractelor încheiate de către autoritatea finanțatoare și solicitanți, au fost implementate 11 proiecte, unul a fost prelungit prin act adițional în temeiul art.37 din contractul cadru 9/ 02.11.2015 și H.G. 1470/2002 art. 15, alin.1, lit. I, care stabilesc că, prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților. Proiecte implementate în sesiunea Octombrie 2015: mai multe detalii aici

print