(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

PUZ Zonă locuințe individuale, strada Dr. Kiss Bela, Municipiul Săcele – ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 09.08.2023, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ Zonă locuințe individuale, strada Dr. Kiss Bela, Municipiul Săcele,
  2. Piese desenate – plan de încadrare în PUG / zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, ilustrare urbanistică, rețele edilitare, regim juridic.

Până la data de 31.08.2023, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă

print