(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

PUZ Modificator – Zona mică industrie”, strada Ecologiștilor/DJ 103A, Municipiul Săcele

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de informare și consultare cu privire la intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – „PUZ Modificator – Zona mică industrie, strada Ecologiștilor/DJ 103A, Municipiul Săcele,  PUZ inițiat de Ganea Marcel.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 28.03.2019, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anunțul de intenție și avizul de oportunitate. Fișier atașat

Până la data de 10.04.2019, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print