(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Propuneri privind Delegarea Gestiunii prin Concesiune a Serviciului de Iluminat Public-Municipiul Săcele

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administratia publică, începând cu data de 06.12.2013, pe site-ul Municipiului Săcele şi la avizierul Primăriei municipiului Săcele sunt afişate următoarele documente:

Până la data de 06.01.2014, cei interesati pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus mentionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.  Persoana resposabiă pentru relaţia cu societatea civilă este doamna Munteanu Camelia.

print