(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Propuneri preliminare în vederea actualizării P.U.G. Municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, în perioada  15.02.2023 – 03.04.2023 pe site-ul Municipiului Săcele precum și sediul Primăriei Municipiului Săcele pot fi consultate propunerile preliminare în vederea actualizării P.U.G. Municipiul Săcele

Până la data de 22.03.2023, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii însoțite de motive pertinente, concludente, legale și utile privind documentația menționată, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 – Centrul de Informații Cetățeni sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Vă comunicăm, de asemenea, că în data de 20.04.2023, ora 14.00 va avea loc dezbaterea publică a propunerilor preliminare PUG, la Centrului Multicultural și Educațional – sala de spectacole.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă

print