(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Propuneri indicatori de performanţă pentru serviciul public de salubrizare

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administratia publică, începând cu data de 19.09.2013, pe site-ul Municipiului Săcele şi la avizierul Primăriei municipiului Săcele este afişat în vederea dezbaterii publice, documentul privind Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare”. 

Până la data de 18.10.2013, cei interesati pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus mentionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.  Persoana responsabiă pentru relaţia cu societatea civilă este doamna Gabriela Stoica.

print