(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiectul din Camping Dârste respectă toate prevederile legale

Cu privire la afirmațiile apărute în spațiul public privind dezvoltarea zonei Camping Dârste, Primăria Municipiului Săcele face următoarele precizări:

PUZ-ul modificator Apa Rece-Camping Dârste a fost inițiat în baza certificatului de urbanism nr.526 din 15.11.2016 și a vizat reglementarea zonei de locuințe, parțial lipsită de reglementări, nicidecum schimbarea caracterului funcțional al zonei.

Conform prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General (PUG) în vigoare, incinta fostului Camping Dârste este reglementată ca ”ZONĂ DE TURISM ȘI AGREMENT” și deține toate regulile de construire necesare autorizării.

SC GR. Montana SRL este solicitantul și titularul autorizației de construire (AC) nr.15/18.02.2020 pentru construirea a ”Două Vile Turistice” și AC nr. 8/15.01.2020 pentru”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare”.

Solicitarea autorizării a ”Două Vile Turistice” pe amplasamentul din incinta fostului Camping Dârste, se înscrie în funcțiunea de bază a zonei, nefiind grevată de nicio restricție sau interdicție. Ambele autorizații de construire au fost eliberate cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și a Regulamentului Local de Urbanism în vigoare, în baza documentațiilor tehnice elaborate și asumate de specialiști pentru fiecare domeniu afectat, documentații care anterior autorizării au fost avizate de instituțiile abilitate în acest sens.

Până la această oră, nu a fost solicitată nicio informare administrației care ar fi putut lămuri situația. În articolele din spațiul public aspectele de ordin tehnic, prevederile actelor normative sau actele administrative au fost interpretate eronat și distorsionat, făcându-se foarte multe speculații. Proiectul aflat în derulare în zona Camping Dârste respectă astfel toate prevederile legale necesare.

print