(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din municipiul Săcele

Prin numeroase cereri, proprietarii terenurilor din zone în care terenurile au fost trecute din categoria de fâneață sau arabil în categoria  de terenuri pentru construcții, solicită atribuirea de adrese poștale pentru terenurile deținute.

Prin adresa nr. 3355/30.01.2013 s-a solicitat Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din cadrul Institutiei Prefectului – judetul Brasov avizul in vederea atribuirii denumirilor de strazi. aceasta avizând propunerea Primăriei mun. Săcele prin adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Săcele cu nr. 10077/26.03.2013.

Prin raportul de specialitate a Serviciului Urbanism și Amenajare Teritorială,  se propune Consiliului Local al Municipiului Săcele, următorul Proiect de Hotărâre si schitețele aferente străzilor propuse pentru a fi denumite.

print