(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiectul de Buget pe anul 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 24.03.2021, pe site-ul Primariei Municipiului Sacele si la avizierul institutiei sunt afisate urmatoarele documente:

Potrivit art 39 alin 2 din Legea nr 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si transferurile consolidabile, in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite. Aliniatul 3 al aceluiasi articol stipuleaza ca pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contesatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.

Ca urmare a celor mai sus precizate, pana la data de 07.04.2021, ora 1600, cei interesaţi pot depune, în scris, contestatii privind proiectul de buget, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa.Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro. Acestea vor contine datele de identificare ale persoanelor care le intocmesc, precum si indicarea punctuala a aspectelor contestate, insotite de motive pertinente, concludente, legale si utile.

Va comunicam, de asemenea, ca in data de 07.04.2021, ora 12:00 are loc dezbaterea publica pe Proiectul de Buget pe anul 2021, in Sala de spectacole a Centrului Multicultural si Educational Sacele, b-dul G.Moroianu nr.17..Dezbaterea va avea loc respectand conditiile impuse de HG 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

print