(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiectul de buget local pe anul 2020

În conformitate cu prevederileLegii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, începând cu data de 31.01.2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

Potrivit art 39 alin 2 din Legea nr 273/ 2006 privind finantele publice locale, Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii, repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, in termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si transferurile consolidabile, in vederea definitivarii proiectelor bugetelor locale de catre ordonatorii principali de credite. Aliniatul 3 al aceluiasi articol stipuleaza ca pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contesatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.

Ca urmare a celor mai sus precizate, pana la data de 14.02.2020, ora 16, cei interesaţi pot depune, în scris, contestatii, privind documentele menţionate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro. Acestea se vor formula in scris, continand datele de identificare ale persoanelor care le intocmesc, precum si indicarea punctuala a aspectelor contestate, insotite de motive pertinente, concludente, legale si utile.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, va comunicam ca in data de 14.02.2020 orele 12 are loc dezbaterea publica pe Proiectul de Buget pe anul 2020, in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Sacele.

print