(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiectul Bugetului Local pe anul 2014

Astăzi 23 ianuarie 2013, la Primăria Municipiului Săcele, s-a încheiat procesul verbal privind afișarea Proiectului Bugetului Local pe anul 2014, care potrivit articolului 39, alineatului 2 din Legea nr.273 privind finanțele publice locale, Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile consolidabile, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite.

print