(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect taxe și impozite pe anul 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  incepand de la data de 04.03.2019 si pana la data de 12.04.2019, pe site-ul Municipiului Sacele si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Expunere de motive la proiectul de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020
  2. Proiect de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020

Persoanele interesate pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii pina la data de 15.03.2019, privind documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro .

Persoana resposabila pentru relatia cu societatea civila  este d-na Dascalu Bianca

Proiect de hotărâre

Raport de specialitate

Expunere de motive

Anexele 1, 2, 3, 4

Rata inflației

print