(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre stabilire impozite și taxe pentru anul 2025

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile ulterioare,  incepand cu data 06.03.2024 si pana la data de 19.04.2023, pe site-ul Municipiului Sacele (www.municipiulsacele.ro)  și la avizierul Primariei Municipiului Sacele, (str. Piata Libertatii nr.17) sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Referat de aprobare la proiectul de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2025
  2. Proiect de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2025, împreună cu anexele aferente.
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2025
  4. Anexele 1,2,3,4

În intervalul cuprins intre 06.03.2024 – 17.03.2024 persoanele interesate pot depune în scris recomandari, sugestii și opinii cu privire la documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro.

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.

Persoana resposabila pentru relatia cu societatea civila  este dl Mircioiu Sebastian.

print