(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind licitaţia pentru închirierea trupului de păşune (pajişte) „Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, proprietatea privată a Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, începând cu data de 04.04.2017, pe website-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

  • Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului –cadru de închiriere pentru trupul de păşune Mărcușan-Vaida-Sloeru-Valea Rece aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele;
  • Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului –cadru de închiriere pentru trupul de păşune Mărcușan-Vaida-Sloeru-Valea Rece aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele;
  • Caietul de sarcini privind licitaţia pentru închirierea trupului de păşune (pajişte) „Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, proprietatea privată a Municipiului Săcele;
  • Contract–cadru de închiriere pentru trupul de păşune (pajişte) „Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, proprietatea privată a Municipiului Săcele;

Până la data de 19.04.2017, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa. Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă de relatia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este D-na Necula Geta.

print