(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind însuşirea unei variante de stemă a Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administratia publică, începând cu data de 17.08.2015, pe site-ul Municipiului Săcele şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele:

1. Variantele de stemă, propuse pentru  Municipiul Săcele,  prezentate la Proiectul de Hotărâre;

2. Proiectul de Hotărâre privind însușirea unei variante finale de stemă;

3. Raportul de specialitate la Proiectul de Hotărâre  privind însușirea unei variante finale de stemă;

Până la data de 26.09.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind variantele de mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail gabriela.stoica@municipiulsacele.ro. Persoana resposabiă pentru relaţia cu societatea civilă este doamna Gabriela Stoica.

print