(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind însuşirea unei variante de stemă a Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, începând cu data de 17.03.2015, pe site-ul Municipiului Săcele și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afişat Proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale de Stemă a Municipiului Săcele. 

Până la data de 27.04.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind variantele de mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail gabriela.stoica@municipiulsacele.ro .

Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă este doamna Gabriela Stoica.

print