(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Săcele

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile ulterioare,  incepand de la data de 01.02.2023 si pana la data de 17.03.2023, pe site-ul Municipiului Sacele (www.municipiulsacele.ro)  si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Referat de aprobare al proiectului de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv Sacele
  2. Proiect de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv Sacele
  3. Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind infiintarea Clubului Sportiv Sacele
  4. Regulamentul de Organizare si functionare  al Clubului Sportiv Municipal Săcele

In intervalul cuprins intre 01.02.2023 – 13.02.2023 persoanele interesate pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii cu privire la documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila  este Dl  cj. Musca Nicusor Sebastian.

print