(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind impozite și taxe locale pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, incepand cu data de 22.03.2017, pe site-ul Municipiului Sacele si la avizierul Primariei municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

1. Proiect de hotarare pentru stabilirea  impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2018 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

2. Raportul de specialitate la proiect de hotarare  pentru stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2018 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

3. Anexe la Proiectul de hotărâre

Până la data de 05.04.2017, cei interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro .

Persoana resposabila pentru relatia cu societatea civila  este d-na Necula Geta.

print