(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Taxe căsătorii 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  incepand de la data de 11.03.2021 si pana la data de 22.04.2021, pe site-ul Municipiului Sacele (www.municipiulsacele.ro)  si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Referat de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul Săcele pentru anul 2021
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul Săcele pentru anul 2021
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul Săcele pentru anul 2021

 In intervalul cuprins intre 12.03.2021 – 26.03.2021 persoanele interesate pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii cu privire la documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila  este d-ra cj. Dascalu Bianca.

print