(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 52/2003, privind transparența decizițională în administrația publică, republicata, incepand cu data de 06.12.2019 pe site-ul Municipiului Sacele si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Referat de aprobare pentru proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele; Document atașat
  2. Proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele; Document atașat
  3. Raportul de Specialitate pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea demararii procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele; Document atașat
  4. Regulamentul privind modul de desfasurare a procesului de bugetare participativa la nivelul Municipiului Sacele. Document atașat

In perioada 06.01.2020-16.01.2020 persoanele interesate pot depune opinii, sugestii sau recomandari la sediul Primariei Municipiului Sacele cam.13.

        Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă în proiectul mai sus indicat este D-ra Dascalu Carmen Bianca din cadrul Primăriei Mun. Săcele

print