(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie pe raza Municipiului Săcele

Analizând  necesitatea  modificării și completării Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza Municipiului Săcele’’ în vederea armonizării acestuia cu prevederile legale în vigoare, având în vedere prevederile H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân  și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în temeiul art. 36, alin. (1), alin. (8), al art. 45 alin. (1) si al art.115 alin (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 13.10.2015 și până la data de 28.11.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertatii nr. 17, Compartiment Administrativ sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

1. Proiect de Hotărâre pentru  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele”;

2. Raport   de specialitate la Proiectul de Hotărâre al Consiliului  Local pentru  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele”;

print