(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de Hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,  începând cu data de 23.06.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

  1. Expunerea de motive.
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mircea-Victor  RUSU TIBREANU.
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotărîre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mircea-Victor RUSU TIBREANU.

Până la data de 06.07.2021, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă de relatia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este D-na Acăroaie Elena.

print