(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, începând cu data de 09.10.2023, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

  1. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre al consiliului local privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele domnului Ștefan Lupu.
  2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele domnului Ștefan Lupu.
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotărîre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Săcele domnului Ștefan Lupu.

Până la data de 20.10.2023, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă de relația cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este d-na Acăroaie Elena.

print