(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind acordararea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem semnatarilor documentului ,,Hotărârea noastră”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, începând cu data de 04.12.2018, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem semnatarilor documentului ,,Hotărârea noastră”.

2. Raportul de specialitate la proiectul de hotărîre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem semnatarilor documentului ,,Hotărârea noastră”
Până la data de 18.12.2018, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.
Persoana resposabilă de relatia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este D-na Acăroaie Elena.
print