(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre pentru stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile ulterioare,  incepand cu data 06.03.2023 si pana la data de 19.04.2023, pe site-ul Municipiului Sacele (www.municipiulsacele.ro)  si la avizierul Primăriei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Referat de aprobare la proiectul de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024
  2. Proiect de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024, impreuna cu anexele aferente.
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotarare pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024

 In intervalul cuprins intre 06.03.2023 – 17.03.2023 persoanele interesate pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii cu privire la documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro.

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectele de acte normative la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.

Persoana resposabila pentru relatia cu societatea civila  este dl Mircioiu Sebastian.

print