(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, începand cu data de 13.03.2014 pe site-ul Municipiului Săcele şi la avizierul Primăriei municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea: Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre , Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din din prezentul proiect de hotărâre, Ghidul pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

 2. Raportul de specialitate la Proiect de hotărâre pentru aprobarea : Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre , Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din din prezentul proiect de hotărâre, Ghidul pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

 3. Anexa nr. 1: Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele

 4. Anexa nr. 2: Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele;

 Variantă audio – principii generale;

 Variantă audio – categorii de beneficiari;

Variantă audio – drepturile beneficiarilor;

Variantă audio  – norme de aplicare;

Variantă audio – dispoziții finale;

5. Anexa nr. 3: Ghidul pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele;

– Ghid variantă Audio

Până la data de 31.03.2014, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa Libertăţii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă este doamna Geta Necula.

print