(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  începand de la data de 18.03.2022 și până la data de 29.04.2022, pe site-ul Municipiului Sacele (www.municipiulsacele.ro)  și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Săcele
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Săcele
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Săcele

În intervalul cuprins între 18.03.2022 – 01.04.2022 persoanele interesate pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii cu privire la documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă  pentru relația cu societatea civilă  este d-na insp. Iosif Maria.

print