(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de Hotărâre aprobare Plan Urbanistic Zonal-Construire locuințe str. Iernii, Municipiul Săcele – Etapa Aprobării

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 13.02.2024 până la data de 26.03.2024, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Construire locuințe str. Iernii, Municipiul Săcele, (modificator al PUZ ”Construire locuințe str. Timiș-str. Câmpului- Baciu”, aprobat cu HCL 121/22.12.2004)
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Construire locuințe str. Iernii, Municipiul Săcele, (modificator al PUZ ”Construire locuințe str. Timiș-str. Câmpului- Baciu”, aprobat cu HCL 121/22.12.2004) și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuințe str. Iernii, Municipiul Săcele, (modificator al PUZ ”Construire locuințe str. Timiș-str. Câmpului- Baciu”, aprobat cu HCL 121/22.12.2004)
  3. Memoriu, Regulament Local de Urbanism și Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-ilustrare, rețele edilitare, regim juridic.

Până la data de 28.02.2024 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print