(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuințelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință aflate în patrimoniul si administrarea Municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, începând cu data de 14.06.2024, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

  1. Referat de Aprobare La Proiectul de Hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuințelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință aflate în patrimoniul și administrarea Municipiul Săcele.
  2. Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuințelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință aflate în patrimoniul si administrarea Municipiul Săcele.
  1. Raport de Specialitate la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuințelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință aflate în patrimoniul și administrarea Municipiul Săcele.
  1. Regulament privind repartizarea, închirierea și exploatarea locuințelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință din Municipiul Săcele.
  1. Lista cuprinzând documentele justificative pe care solicitantii de locuinte sociale trebuie sa le prezinte in vederea analizarii dosarelor.
  1. Model Contract de Închiriere Locuință Socială.
  2. Criteriile de Stabilire a Ordinii de Prioritate pentru obținerea unei locuințe sociale.

Până la data de 28.06.2024, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă de relația cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este d-nul Matei Ion.

print