(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016

Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiul Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail : primaria@municipiulsacele.ro, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2016 care se va organiza într- o singură sesiune pentru activități din domeniile: sportiv, acțiuni culturale și culte religioase.

Regulament General și Anexe;

 Activități sportive: suma totală: 150.000,00  lei; (detalii Anexe)

 Proiecte și acțiuni culturale: suma totală:  300.000,00  lei; (detalii Anexe)

 Activități legate de culte religioase recunoscute de lege: suma totală: 100.000,00  lei; (detalii Anexe)

Reglementări legale : Legea 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 15.02.2016 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015, Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 15.02.2016 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele, unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, Hotărârea de Consiliul Local nr. 26 din 15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 27 din 15.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru  proiectele  sportive.

Alocația financiară direct din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofitde interes local.

Bugetul alocat programului este publicat în programul annual de finanțare nerambursabilă. Finanțarea asigurată de autoritatea finanțatoare va fi de maximum 90 % din bugetul total al proiectului.

Proiectele depuse spre a fi selectate vor contribui la dezoltarea conform obiectivelor prezentate în regulamentul aprobat de Consiliul Local pentru fiecare domeniu în parte.

Acțiunile eligibile trebuie să se deruleze conform prevederilor din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii 350/ 2005 și din contractual de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiari.

Depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă se face în perioada 07.03.2016- 05.04.2016 ora 14:00, la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se va efectua în perioada 05- 15.04.2016 și se va face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat. Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției, soluționarea acestora făcându- se  în 5 zile lucrătoare.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și infomațiilor suplimentare se pot obține de la Primăria Municipiului Săcele, tel.:  0268/ 276 164.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close