(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A ÎNCHEIERII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE CONFORM LEGII NR.17/2014

Încheiat astăzi, 04.05.2023, in urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, privind oferta de vânzare nr. 79/22.02.2023, a terenului agricol situat in extravilanul Municipiului Săcele, categoria de folosință fâneață, identificat prin nr. cadastral nr. 107016, și număr carte funciara 107016, in suprafață de 0,045 ha, reprezentând cota-parte 1/1, județul Brașov, depusa de Vancea Gheorghe-Florin, in calitate de vânzător citește mai mult…

print