(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

PROCES VERBAL de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune conform Legii nr.17/2014

Încheiat astăzi, 02.03.2023, in urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, privind oferta de vânzare nr. 72/19.12.2022, a terenului agricol situat in extravilanul Municipiului Săcele, categoria de folosință arabil, identificat prin nr. cadastral nr. 114174, și număr carte funciara 114174, in suprafață de 0,4598 ha, reprezentând cota-parte 111, județul Brașov, depusa de Istok Ladislau, in calitate de vânzător citește mai mult…

print