(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Prelungire perioada de selecție și evaluare a dosarelor depuse pentru finanțări nerambursabile

Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail: primaria@municipiulsacele.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2023.

Termenul de depunere al solicitărilor a fost 09.04.2023 ora 16:00, iar perioada de selecție și evaluare a dosarelor depuse a fost în perioada 10 – 21.04.2023.

Având în vedere faptul că la stabilirea termenului pentru perioada de selecție și evaluare a dosarelor depuse nu s-au luat în calcul și zilele libere pentru Sărbătorile Pascale, vă comunicăm că termenul pentru perioada de selecție și evaluare a dosarelor depuse pentru finanțări nerambursabile se prelungește până în data de 28.04.2023, ora 16.00.

print