(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Precizări cu privire la ”Anunț selecție parteneri P.O.C.U.” nr. 53305/28.09.2016

Referitor la Anunțul de selecție parteneri P.O.C.U. Nr.53305/28.09.2016, postat pe website-ul https://www.municipiulsacele.ro/ , U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE în data de 30.09.2016, facem următoarele precizări:

  • Anunțul menționat a fost postat pe website-ul U.A.T. SĂCELE în vederea demarării unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor parteneriate cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii şi implementării unor proiecte finanţate prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi ,Obiectivul tematic 8: promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor, Prioritatea de investiţii 8.III : Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
  • După o consultare aprofundată a regulilor prevăzute în ghidul solicitantului și a condițiilor specifice de implementare a proiectelor din cadrul apelului menționat precum și după evaluarea resurselor și termenelor pe care le implică derularea unor astfel de inițiative, U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE a considerat că se impune renunțarea la procedura de selecție, motiv pentru care a procedat la retragerea anunțului de pe site-ul propriu.

Motivele care fundamentează decizia de anulare a procedurii de selecție sunt următoarele:

  • Cerințele specifice impuse pentru pregătirea și depunerea proiectului precum și complexitatea dosarului cererii de finanțare fac imposibilă definirea unei aplicații de calitate, având termenul scurt avut la dispoziție (termenul limită prevăzut pentru depunerea proiectelor este 30.10.2016)
  • Recrutarea partenerilor reprezintă doar prima etapă în pregătirea proiectelor, iar respectarea termenelor minimale pentru finalizarea procedurii de selecție a acestora limitează timpul avut la dipoziție pentru elaborarea proiectului
  • Aprobarea bugetului proiectului, precum și a implicării și contribuției financiare a U.A.T. Municipiul Săcele trebuie să se realizeze conform legii prin Hotărâre de Consiliu Local; acest document poate fi elaborat și supus aprobării numai ulterior finalizării cererii de finanțare, iar termenul scurt avut la dispoziție face puțin probabilă posibilitatea parcurgerii acestor etape.

U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE își manifestă în continuare intenția de a susține dezvoltarea mediului economic local, inclusiv prin parteneriate create pentru implementarea de proiecte cu finanțare enerambursabilă.

Procedurile de selecție/propunerile de colaborare vor fi publicate în timp util în secțiunea de anunțuri a site-ului   https://www.municipiulsacele.ro/

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close