(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal “Construire locuințe”-  Str. Pinului – str. Highișului-modificator al PUZ “Zona Spital str. Oituz și Poiana Angelescu

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 22.11.2021 până la data de 05.01.2022, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe”-  Str. Pinului – str. Highișului, Municipiul Săcele (modificator al PUZ “Zona Spital str. Oituz și Poiana Angelescu” aprobat cu HCL 54/25.09.1997)
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe”-  Str. Pinului – str. Highișului, Municipiul Săcele (modificator al PUZ “Zona Spital str. Oituz și Poiana Angelescu” aprobat cu HCL 54/25.09.1997) și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe”-  Str. Pinului – str. Highișului, Municipiul Săcele (modificator al PUZ “Zona Spital str. Oituz și Poiana Angelescu” aprobat cu HCL 54/25.09.1997)
  3. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ “Construire locuințe”-  Str. Pinului – str. Highișului, Municipiul Săcele (modificator al PUZ “Zona Spital str. Oituz și Poiana Angelescu” aprobat cu HCL 54/25.09.1997)
  4. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-mobilare, rețele tehnico-edilitare, regim juridic.

Până la data de 08.12.2021 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print