(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe și dotări complementare, parcelare” DE 82 – DE 64 – Municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 02.06.2022 până la data de 13.07.2022, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe și dotări complementare, parcelare” DE 82 – DE 64, Municipiul Săcele
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe și dotări complementare, parcelare” DE 82 – DE 64, Municipiul Săcele și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe și dotări complementare, parcelare” DE 82 – DE 64, Municipiul Săcele
  3. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ ”Construire locuințe și dotări complementare, parcelare” DE 82 – DE 64, Municipiul Săcele
  4. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-mobilare, rețele tehnico-edilitare, regim juridic.

Până la data de 16.06.2022 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print