(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal “Zonă unități industriale, depozite și prestări servicii”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 09.03.2020 până la data de 17.04.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare al Consiliului Local privind aprobarea PUZ “Zonă unități industriale, depozite și prestări servicii”, strada Electroprecizia (fostă Parcului), nr.3, Municipiul Săcele. Documente atașate
  2. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism “Zonă unități industriale, depozite și prestări servicii”, strada Electroprecizia (fostă Parcului), nr.3, Municipiul Săcele; Documente atașate
  3. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, rețele edilitare, regim juridic. Documentație atașată

Până la data de  23.03.2020 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Compartimentul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print