(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal-Zona Pepinieră – strada Pajiștei – strada Lacului

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 04.10.2021 până la data de 12.11.2021, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zona Pepinieră – strada Pajiștei – strada Lacului, Municipiul Săcele
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Zona Pepinieră – strada Pajiștei – strada Lacului, Municipiul Săcele și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Zona Pepinieră – strada Pajiștei – strada Lacului, Municipiul Săcele
  3. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ Zona Pepinieră – strada Pajiștei – strada Lacului, Municipiul Săcele
  4. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-ilustrare, rețele edilitare, regim juridic.

Până la data de 15.10.2021 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print