(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal „Podul Timișului Săcele modificator al P.U.Z. Dâmbul Morii -Timiș ”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 03.02.2016, pe website-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, sunt afișate următoarele documente:

Până la data de 21.03.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus-menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr. 17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă este  Mihaela Gubernat.

print