(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal – Intersecție str. Zizinului – str. Câmpului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu 21.10.2015, pe site-ul Municipiului Sacele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, sunt afișate următoarele documente (etapa elaborării propunerilor):

1.Piese scrise :

Memoriu General Plan Urbanistic Zonal „Zona intersecție str. Zizinului – str. Câmpului Săcele”

Regulament Local de Urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zona intersecție str. Zizinului – str. Câmpului Săcele”

  2.Piese desenate

Plan incadrare in teritoriul administrativ, relații în teritoriu, încadrare în P.U.G., analiza situației existente și disfuncționalități, zonificarea  funcțională – reglementări urbanistice,  regimul juridic;

Până la data de 05.11.2015,  cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr. 17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.  Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă este doamna Mihaela Gubernat.

print